การคุ้มครองลิขสิทธิ์

ทรัพย์สินทางลิขสิทธิ์ที่ SLOTBMX ลิขสิทธิ์นั้นเป็นเจ้าของตามกฎหมายของทรัพย์สินทางปัญญา (สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย) ทางบริษัทได้ให้ลิขสิทธิ์คุ้มครอง ป้องกันการละเมิดโดยผู้ใช้บริการ

คำชี้แจงการคุ้มครองลิขสิทธิ์

 “ลิขสิทธิ์” คือ สิทธิ์ต่างๆ ที่เจ้าของลิขสิทธิ์เป็นเจ้าของ เช่น รูปภาพ ข้อความ รวมถึงเพลงประกอบเกม ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ในเรื่องนี้ ต้องอนุญาตให้ปฏิบัติตามกฎหมาย (กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายลิขสิทธิ์คอมพิวเตอร์ กฎหมายคุ้มครองเทคโนโลยีสารสนเทศ)

การละเมิดลิขสิทธิ์เว็บไซต์

  1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ห้ามลูกค้าส่งซ้ำ หรือใช้วิดีโอสาธิตที่ไม่ได้รับอนุญาต
  2. ห้ามคัดลอกเนื้อหาของเว็บไซต์ www.SLOTBMX.com นี่เป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
  3. ใช้ภาพหรือดัดแปลงภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต เพื่อแอบอ้างรวมถึงเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ
  4. ควบคุมการเข้าถึงเว็บไซต์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้วางเดิมพันที่ผิดปกติหรือฉ้อฉลบนเว็บไซต์เมื่อทำผิดกฎหมาย บริษัทจะปิดบัญชีของท่านทันที

ประโยชน์ของการคุ้มครองลิขสิทธิ์

ผู้ให้บริการ (SLOTBMX) : ความสามารถในการป้องกันไม่ให้ผู้ใช้บริการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งรวมถึงการป้องกันชื่อเสียงที่ไม่ดีจากการแอบอ้างบุคคลอื่น รวมถึงการละเมิดลิขสิทธิ์

ผู้ใช้ : เสรีภาพจากการละเมิดลิขสิทธิ์ทำให้เรามั่นใจได้ว่ามีการใช้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง และยุติธรรม