นักเขียน (about author)

สมาพล ปัญญาเกิด

การเดิมพันในไทย จะเติบโตและยั่งยืนได้ จะต้องขับเคลื่อนผ่านสื่อยุคใหม่ และสร้างเศรษฐกิจสากลในโลกใหม่ รวมถึงการเปิดประสบการณ์ใหม่กับการทายผล เดิมพัน ในประเภทต่าง ๆ ได้ที่ SLOTBMX ตามมาตรฐานสากล ”

ประวัติการทำงาน

2019-ปัจจุบัน : ตำแหน่ง Digital Editor in Chief
ทำงานที่ บริษัท SLOTBMX บรรณาธิการคอมลัมนิสต์ ดูแลออกแบบ ควบคุม เนื้อหาภาพ และตรวจสอบความเรียบร้อย รวมถึงการสร้างคอนท์
2015-2018 : Marketing Project Manager
ทำงานที่ The Mall group รับผิดชอบการเปิดตัวสินค้า ช่องทาง Online , ปรับปรุงเว็บไซต์ใหม่ รวมถึง วางแผนกลยุทธ์ในแต่ล่ะแคมเปญ คิดแผนการตลาด รวมถึง แผนการสื่อสาร ทาง โซเชียล มีเดีย

ประวัติการศึกษา

2012 : ปริญญาตรีจบจากคณะวิทยาศาสตร์ สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ จาก มหาลัย มหิดล วิทยาเขต ศาลายา
2014 : ปริญญาโท จากคณะบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ข้อมูลการติดต่อ